Czy oranżeria wymaga pozwolenia na budowę?

Z roku na rok stworzenie własnego ogrodu zimowego jest coraz łatwiejsze oraz tańsze. Decydują się na to kolejne osoby, pragnące dobudować do swojego domu atrakcyjną oranżerię. Często pojawia się przy tej okazji wątpliwość dotycząca prawnych aspektów całej inwestycji. Czy wykonanie ogrodu zimowego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę? Poniżej staramy się wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie oraz przedstawiamy najważniejsze regulacje dotyczące budowy prywatnych oranżerii.

Pozwolenie na budowę własnej oranżerii

Podstawową sprawą jest terminologia stosowana w czasie załatwiania formalności budowlanych. Oranżeria to inaczej ogród zimowy i obie te nazwy mogą być stosowane wymiennie. Nie są one tym samym co szklarnia, która jest konstrukcją ogrodową stawianą w celu upraw warzyw, owoców lub roślin ozdobnych. Uzyskanie pozwolenia na budowę szklarni jest konieczne.

Zgodnie z prawem budowlanym, a dokładnie artykułem numer 29 ustawy 1 punkt 2 – wykonanie prywatnego ogrodu zimowego nie wymaga uzyskania zezwolenia na budowę. Jeśli powierzchnia oranżerii nie przekroczy 35m2, wystarczy samo zgłoszenie zamiaru jej wykonania. Dotyczy to także ogrodów zimowych na tarasach lub werandach. Jedynie oranżerie o powierzchni przekraczającej 35m2 wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Jeśli ogród będzie stanowił integralną część budynku, wówczas konieczne będzie przestrzeganie wszystkich norm i przepisów związanych z tworzeniem nowych konstrukcji na własnej posesji. Przede wszystkim chodzi o zachowanie odległości 4 m. od granicy działki (w przypadku ścian z przeszkleniami). Może być także tak, że ogród zimowy jest osobnym budynkiem.

Gdzie i kiedy zgłosić budowę oranżerii?

Nawet niewielkich rozmiarów ogrody zimowe należy zgłosić. Wniosek powinien zawierać takie informacje jak rodzaj wykonywanych prac, sposób ich przeprowadzenia oraz moment rozpoczęcia. Pismo należy dostarczyć do starostwa powiatowego. W dokumentacji wniosku powinno znaleźć się: oświadczenie o prawie do zarządzania daną nieruchomością oraz projekt wykonania całej konstrukcji. Starostwo powinno udzielić zezwolenia w ciągu 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku. Warto podkreślić, że w tym celu nie wymaga się uzyskania zgody od sąsiadów.

Zobacz też inne