ogród zimowy

Czy ogród zimowy wymaga pozwolenia na budowę?

Ogród zimowy to atrakcyjny dodatek do nieruchomości, dzięki któremu możesz zwiększyć przestrzeń użytkową domu i podnieść jego wartość podczas ewentualnej sprzedaży. A jak budowa ogrodu zimowego wygląda z perspektywy prawnej?

Zacznijmy od tego, że nazewnictwo, którym operujemy ma tu duże znaczenie. Chcąc wykonać projekt szklarni będziemy musieli uzyskać pozwolenie na budowę, jednak w przypadku budowy ogrodu zimowego czy oranżerii pozwolenie takie nie zawsze będzie wymagane.

Ogród zimowy czy oranżeria: Budowa z perspektywy prawnej

Jak już wspomnieliśmy budowa ogrodu zimowego czy oranżerii nie musi wiązać się z koniecznością uzyskana pozwolenia na budowę. Od czego to zależy? Zanim odpowiemy na to pytanie, na naszą uwagę zasługuje fakt, iż ustawodawca nie separuje znaczenia słów „oranżeria” i „ogród zimowy”, w związku z czym mogą być one stosowane zamiennie i pozostanie to bez wpływu na realizowaną ścieżkę prawną. My, żeby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania, w dalszej części artykułu będziemy używać określenia „ogród zimowy”.

ogród zimowy

Kiedy budowa ogrodu zimowego nie wymaga pozwolenia na budowę?

Ostatnie, jaki i zapowiadane zmiany w przepisach Prawo Budowlane sprawiają, że inwestorzy planujący budowę ogrodu zimowego nie bardzo wiedzą, kiedy realizacja ich projektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie właściwemu organowi. Wcześniej mówiliśmy o możliwości budowy na zgłoszenie obiektu, którego powierzchnia nie przekracza 35m2, wraz ze zmianą obowiązujących przepisów powierzchnia obiektu budowanego na zgłoszenie wzrosła do 70m2, a ustawodawca zapowiada dalszą liberalizację prawa w tej kwestii i wycofanie pozwoleń na budowę dla domów jednorodzinnych parterowych i dwukondygnacyjnych w roku 2023. Co to oznacza dla budowy ogrodów zimowych?

Ogrody zimowe przy domach jednorodzinnych na ogół spełniały już podstawowe kryterium budowy na tzw. zgłoszenie. Rzadko który inwestor prywatny decyduje się bowiem na budowę oranżerii czy ogrodu zimowego o powierzchni zabudowy przekraczającej 35m2. Osobnymi kwestiami są kwestie zachowania odpowiednich odległości obiektu od granicy działki. Wynikają one z układu działki i umiejscowienia na jej terenie domu, a także położenia ogrodu zimowego względem ścian budynku.

Czy budowę ogrodu zimowego trzeba zgłosić?

Mimo że ustawodawca nie wymaga pozwolenia na jego budowę, to nawet o budowie niewielkiego ogrodu zimowego warto powiadomić odpowiedni organ decyzyjny. To pozwoli uniknąć problemów podczas ewentualnej sprzedaży nieruchomości, jak również problemów wynikających z ewentualnych czynności podejmowanych przez niezadowolonych z rozbudowy naszego domu sąsiadów.

Zobacz też inne