Czy ogród zimowy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Osoby planujące wykonanie ogrodu zimowego zadają sobie często to samo pytanie. Czy jego powierzchnia wlicza się do całkowitej powierzchni użytkowej danego budynku? Jest to o tyle ważne, że wiele ogrodów zimowych przylega bezpośrednio do ścian domu, wraz z którym tworzą spójną całość. Poniżej odpowiadamy na to pytanie oraz przyglądamy się najważniejszym kwestiom prawnym związanym z funkcjonowaniem lokalu mieszkalnego wyposażonego w ogród zimowy.

Powierzchnia użytkowa domu i jego oranżerii

Oczywiście, powierzchnia ogrodu zimowego wlicza się do powierzchni użytkowej danego budynku. Ma to miejsce w każdej sytuacji, niezależnie jak mały lub duży jest dany ogród oraz gdzie został on ulokowany. Najczęściej ogrody zimowe mają formę specjalnych dobudówek dołączonych do jednej ze ścian budynku lub też stanowią osobną konstrukcję ulokowaną w ogrodzie, ale czy ogród zimowy jest budynkiem?

Odmiennie wygląda sytuacja, gdy ogród zimowy zostaje ulokowany w istniejącym już pomieszczeniu, w tym także na tarasie lub na balkonie. W takim wypadku wykonanie ogrodu zimowego nie zwiększa dotychczasowej powierzchni użytkowej budynku, choć oczywiście wciąż się do niej wlicza.

Rozmiar ogrodu zimowego należy określić na etapie wykonywania jego projektu. Po jego zaakceptowaniu, należy uzyskać wszelkie potrzebne do tego zezwolenia. W przypadku konstrukcji mniejszych niż 35 m2, konieczne będzie jedynie złożenie wniosku do starostwa powiatowego. Pozwolenie na budowę jest konieczne w przypadku ogrodów o większej powierzchni. W obu przypadkach konieczne będzie dołączenie do wniosku planu wykonania ogrodu zimowego, w którym określona zostanie m.in. jego powierzchnia.

Na tej samej zasadzie powierzchnia ogrodu zimowego wlicza się do powierzchni mieszkania w budynku z wieloma lokalami mieszkalnymi. Choć ogrody zimowe wykonuje się w nich zdecydowanie rzadziej, to jednak niekiedy pojawiają się w formie zabudowanych i przeszklonych balkonów.

Zobacz też inne