ogród zimowy

Czy ogród zimowy jest budynkiem?

Ogrody zimowe mogą być atrakcyjnym przedłużeniem jadalni, salonu lub tarasu. Mogą być także konstrukcją niezależną od bryły domu, ulokowaną w dowolny miejscu działki. W każdym wypadku ogród zimowy będzie tworzył wysoce komfortową przestrzeń, w której można spędzać czas wolny, pielęgnować rośliny lub relaksować się. Osoby decydujące się na stworzenie prywatnej oranżerii często zadają sobie to samo pytanie – czy konstrukcja taka posiada status budynku? Poniżej wgryzamy się w ten temat, zdradzając najważniejsze informacje na temat statusu prawnego ogrodów zimowych.

Ogrody zimowe zgodne z prawem

Status ogrodów zimowych jest uregulowany przez polskie prawo budowlane. W artykule 29 ustawy 1 punkt 2 określa się, że wykonanie ogrodu zimowego nie wymaga uzyskania zezwolenia na budowę. Wystarczy jedynie zgłosić ten zamiar do odpowiedniego urzędu (starostwo powiatowe), jeśli powierzchnia ogrodu nie będzie przekraczać 35 m2, a ilość budynków parterowych o profilu gospodarczym jest mniejsza niż 2 na każde 500 m2 danej posesji.
A czy oranżeria wymaga pozwolenia na budowę?

ogród zimowy

Mimo to inne wytyczne dotyczące stawiania budynków obowiązują również w odniesieniu do ogrodu zimowego. Oznacza to, że powinien znaleźć się w odległości przynajmniej 4 m od granic działki, jeśli jego ściany posiadają przeszklenia, lub przynajmniej 3 m, jeśli jest pozbawiony przeszkleń. Jeśli sąsiad wyrazi zgodę, wówczas istnieje możliwość wybudowania ogrodu zimowego w odległości nawet 1,5 m.

Przygotowując wniosek w sprawie budowy ogrodu zimowego należy dysponować gotowym planem całej konstrukcji. Powinien znaleźć się wśród załączników, na podstawie których starostwo rozpatrzy wniosek. Na wydanie decyzji przewidziany jest okres 30 dni.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że ogród zimowy nie ma statusu budynku i nie jest obiektem budowlanym. Oranżeria ma też wpływ na ocenę stopnia termoizolacji całej budowli oraz oczywiście na ostateczną wartość nieruchomości.

Zobacz też inne